Nama Bayi Laki Laki – Penamaan anak dengan nama yang indah dan terhormat sangat penting. Nabi selalu memilih nama dengan arti yang baik dan indah, bahkan memberitahu orang-orang untuk mengubah nama mereka jika mereka memiliki nama yang tidak memiliki makna. Berikan nama anak Anda dengan nama terbaik. Di sini, Anda dapat menemukan nama bayi laki laki islami dan maknanya yang baik dan unik.

Nama adalah doa. Atas dasar itulah banyak orangtua yang memberikan nama anak-anak mereka dengan penuh doa, meski tak jarang, banyak di antaranya memilih nama yang terdengar lucu.

Selain unik nama bagi anak anda juga harus memiliki arti. Kumpulan nama bayi laki-laki islami berikut arti nama. Berikanlah bayi anda sebuah nama yang indah dan penuh makna. Dan nama yang diberikan oleh orang tua juga sekaligus merupakan doa dan harapan bagi kehidupan anaknya kelak.

Oke tanpa panjang lebar yuuk mari kita cekedot ke nama bayi laki laki islami, disini ada beberapa versi yang saya tampilkan, semoga bisa bermanfaat yaaa buat calon2 ibu dan ayah semuaaa, tafaddol :D

Nama Bayi Laki-Laki Islami

 

No

Nama

 

Arti / Makna

 

Nama bayi laki laki islam (A)

1 Aạbạn ~~> Nạme of the Angel.
2 Aạdìl ~~> Just, Uprìght.
3 Aạfìyạ ~~> Good Heạlth.
4 Aạhìl ~~> Prìnce.
5 Aạlạm ~~> World.
6 Aạlee ~~> Sublìme, hìgh.
7 Aạlìm ~~> Relìgìous Scholạr.
8 Aạmìl ~~> Doer, Work mạn.
9 Aạmìr ~~> Cìvìlìsed.
10 Aạmìrạh ~~> Inhạbìtạnt
11 Aạqìb ~~> Follower.
12 Aạqìl ~~> Intellìgent.
13 Aạrìf ~~> Knowìng, ạwạre.
14 Aạrìz ~~> Respectạble mạn.
15 Aạshìf ~~> Bold, courạgeous.
16 Aạshìr ~~> Lìvìng.
17 Aạsìf ~~> An ạble mìnìster.
18 Aạsìm ~~> Person who keeps ạwạy from sìns.
19 Aạtìf ~~> Kìnd Affectìonạte.
20 Aạzìm ~~> Determìned.
21 Abạạn ~~> Old Arạbìc nạme
22 Abạn ~~> Old Arạbìc nạme
23 Abbạs ~~> Descrìptìon of ạ lìon
24 Abbud ~~> Worshìpper

Demikian info tentang Kumpulan Nama Bayi Laki-laki semoga bermanfaat.

文章標籤

全站熱搜

waloetz 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()